Članovi OO su:
Željka Jurković, dipl. ing. arh.
prof. dr. sc. Tihomir Jukić, dipl. ing. arh.
Robert Loher, dipl. ing. arh.
prof. Neno Kezić, dipl. ing. arh.
prof. Goran Rako, dipl. ing. arh.
doc. art. Branimir Rajčić, dipl. ing. arh.
Lenka Šaran, dipl. ing. arh.
Jasna Tucak, dipl. iur.